[ Ծրագիր ] բացառություն. [ տեքստ ]

Ծրագիր բացառություն. ‘123’:


~$ x.ctr 2>1
123
~$_