[ Թիվ ] ≠ [ Թիվ ]

☞ x ≔ 8 ≠ 8:
☞ y ≔ 8 ≠ 9:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
սխալ
լավ