[ շարքը ] նվազագույն

☞ x ≔ շարքը ← 8 ; 4 ; 2 ; 16:
☞ y ≔ x նվազագույն:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
2