[ Առարկա ] պատասխանել. [ տեքստ ] և. [ տեքստ ] և. [ տեքստ ]

☞ x ≔ Առարկա նոր:
x on. ‘պատասխանել.և.և.’ անել. { .a .b .c
↲ (a + b + c):
}:
✎ գրել. (x abc: ‘def’ ‘jkl’), դադարեցնել: