[ լուծում ] = [ լուծում ]

✎ գրել. (լավ = սխալ), դադարեցնել: սխալ