[ Թիվ ] > [ Թիվ ]

✎ գրել. 8 > 7, դադարեցնել:
✎ գրել. 7 > 8, դադարեցնել:
լավ
սխալ