[ աշխատանք ] բացառություն. [ Առարկա ]

{
այս կոդով բլոկը բացառություն. ‘xxx’:
} բռնել. { .e
✎ գրել. e:
}, վազել:
xxx