[ Ծրագիր ] [ տեքստ ]: [ տեքստ ]

✎ գրել. (Ծրագիր ✎: ‘AAA’), դադարեցնել:
✎ գրել. (Ծրագիր Program: ‘test’), դադարեցնել: