[ Թիվ ] հանել. [ Թիվ ]

☞ x ≔ 3:
x հանել. 1:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
2