[ տեքստ ] < [ տեքստ ]

✎ գրել. (‘abc’ < ‘def’), դադարեցնել:
✎ գրել. (‘def’ < ‘abc’), դադարեցնել:
լավ
սխալ