[ շարքը ] կողմից. [ շարքը ]

☞ x ≔ շարքը ← ‘A’ ; ‘B’ ; ‘C’:
☞ y ≔ շարքը ← 1 ; 2 ; 3:
☞ z ≔ x կողմից. y:
✎ գրել. z, դադարեցնել:
(ցուցակը նոր) տալ.‘C’ համար.‘3’, տալ.‘B’ համար.‘2’, տալ.‘A’ համար.‘1’