[ ցուցակը ] հաշվել

☞ x ≔ ցուցակը նոր:
x
տալ. ‘a’ համար. ‘b’,
տալ. ‘c’ համար. ‘d’:
✎ գրել. x հաշվել, դադարեցնել:
2