լուծում

☞ x ≔ (1 = 0):
☞ y ≔ (1 = 1):
✎ գրել. x, դադարեցնել:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
սխալ
լավ