[ տեքստ ] > [ տեքստ ]

✎ գրել. (‘abc’ > ‘def’), դադարեցնել:
✎ գրել. (‘def’ > ‘abc’), դադարեցնել:
սխալ
լավ