[ լուծում ] ոչ

✎ գրել. լավ ոչ, դադարեցնել:
✎ գրել. սխալ ոչ, դադարեցնել:
✎ գրել. լավ ոչ ոչ, դադարեցնել:
✎ գրել. սխալ ոչ ոչ ոչ, դադարեցնել:
սխալ
լավ
լավ
լավ