[ լուծում ] ≠ [ լուծում ]

(լավ ≠ սխալ) լավ. {
✎ գրել. ‘x’:
}:
x