[ լուծում ] սխալ. [ աշխատանք ]

(‘a’ > ‘b’) սխալ. {
✎ գրել. ‘a’, դադարեցնել:
}, էլի. {
✎ գրել. ‘b’, դադարեցնել:
}:
a
b