[ շարքը ] վերջին

☞ x ≔ շարքը ← 1 ; 2 ; 3 ; 4:
☞ y ≔ x վերջին:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
շարքը ← 1 ; 2 ; 3 ; 4
4