[ ցուցակը ] [ տեքստ ]: [ Առարկա ]

☞ x ≔
ցուցակը նոր
aaa: 11,90,
bbb: 12,99,
ccc: 13,00:
✎ գրել. ( x ? ‘aaa’ ), դադարեցնել:
✎ գրել. ( x ccc ), դադարեցնել: