[ տեքստ ] ≠ [ տեքստ ]

☞ x ≔ ‘abc’ = ‘abc’:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
☞ x ≔ ‘abc’ ≠ ‘xxx’:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
լավ
լավ