[ Թիվ ] ավելացնել. [ Թիվ ]

☞ x ≔ 1:
x ավելացնել. 2:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
3