[ շարքը ] գտնել. [ Առարկա ]

☞ x ≔ շարքը ← 1 ; 2 ; 3:
☞ y ≔ x գտնել. 2:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
2