[ Ծրագիր ] վերջ

✎ գրել. ‘1..2..3..’, դադարեցնել:
Ծրագիր վերջ:
✎ գրել. ‘4..5..6..’, դադարեցնել:
1..2..3..