[ Պահը ] սպասել. [ Թիվ ]

Ծրագիր սպասել. 2:


~$ x.ctr
.... waits sec ....
.... waits sec ....
~$_