[ Պահը ] ավելացնել. [ Թիվ ]

☞ x ≔ Պահը նոր:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
x ավելացնել. 6 երկրորդը:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
x ավելացնել. 5 րոպե:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
x ավելացնել. 4 ժամ:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
x ավելացնել. 3 օր:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
x ավելացնել. 2 ամիս:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
x ավելացնել. 1 տարի:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
2023-12-29 15:07:38
2023-12-29 15:07:44
2023-12-29 15:12:44
2023-12-29 19:12:44
2024-01-01 19:12:44
2024-03-01 19:12:44
2025-03-01 19:12:44