[ Թիվ ] × [ Թիվ ]

☞ x ≔ 3 × 3:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
9