[ աշխատանք ] վազել

{ ✎ գրել. ‘123’, դադարեցնել: } վազել: 123