[ տեքստ ] վերջածանց. [ տեքստ ]

☞ x ≔ ‘123’:
x վերջածանց. ‘456’:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
123456