[ Թիվ ] մոդուլո. [ modulo ]

☞ x ≔ 11 մոդուլո. 3:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
2