[ Թիվ ] - [ Թիվ ]

☞ x ≔ 9:
☞ y ≔ x - 4:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
5