[ լուծում ] լավ. [ աշխատանք ]

☞ x ≔ 10:
(x > 9 և. x < 11) լավ. {
✎ գրել. x, դադարեցնել:
}:
10