[ լուծում ] կամ. [ Առարկա ] կամ. [ Առարկա ]

☞ x ≔ ( 1 > 2 ) կամ. ‘Y’ կամ. ‘N’:
☞ y ≔ ( 2 > 1 ) կամ. ‘Y’ կամ. ‘N’:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
N
Y