[ Առարկա ] գործ. [ Առարկա ] անել. [ աշխատանք ]

☞ x ≔ ‘**’:
x
գործ. ‘*’ անել. { ✎ գրել. 1: },
գործ. ‘**’ անել. { ✎ գրել. 2: },
գործ. ‘***’ անել. { ✎ գրել. 3: }:
✎ դադարեցնել:
2