[ տեքստ ] ≥ [ տեքստ ]

✎ գրել. (‘abc’ ≥ ‘def’), դադարեցնել:
✎ գրել. (‘def’ ≥ ‘abc’), դադարեցնել:
սխալ
լավ