[ Rêzek ] yekem bigirin

☞ x ≔ Rêzek ← 1 ; 2 ; 3.
☞ y ≔ x yekem bigirin.
✎ nivîsîn: y, rawestan.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
1
Rêzek ← 2 ; 3