[ Jimare ] di navbera: [ Jimare ] û: [ Jimare ]

☞ x ≔ Jimare di navbera: 0 û: 10.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
10