[ Rêzek ] - [ Jimare ]

☞ x ≔ Rêzek ← 1 ; 2 ; 3.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
☞ x - 1.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
Rêzek ← 1 ; 2 ; 3
Rêzek ← 2 ; 3