[ Tişt ] ez bixwe

✎ nivîsîn: Tişt ez bixwe, rawestan.
✎ nivîsîn: Erê erê/na, rawestan.
✎ nivîsîn: 123 jimare, rawestan.
✎ nivîsîn: ‘x’ nivîstok, rawestan.
Tişt
Erê
123
x