[ Erê/Na ] ne jî: [ Erê/Na ]

☞ x ≔ ( 1 > 2 ) ne jî: ( 2 > 3 ).
☞ y ≔ ( 2 > 1 ) ne jî: ( 3 > 2 ).
✎ nivîsîn: x, rawestan.
✎ nivîsîn: y, rawestan.
Erê
Na