[ Bername ] bîra bîranîn

☞ x ≔ 123.
✎ nivîsîn: Bername bîr, rawestan.
Bername bîra bîranîn.
✎ nivîsîn: Bername bîr, rawestan.
Rêzek ← 85.683 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
Rêzek ← 88.675 ; 575 ; 22 ; 556 ; 19