[ Rêzek ] dawî bigirin

☞ x ≔ Rêzek ← 1 ; 2 ; 3.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
x dawî bigirin.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
Rêzek ← 1 ; 2 ; 3
Rêzek ← 1 ; 2