[ Tişt ] fêr bibin: [ Nivîstok ] tê vê wateyê: [ Nivîstok ]

Jimare fêr bibin: ‘-’ tê vê wateyê: ‘+’.
✎ nivîsîn: 2 - 1, rawestan.
3