[ Ծրագիր ] մաքուր հիշողություն

☞ x ≔ 123:
✎ գրել. Ծրագիր հիշողություն, դադարեցնել:
Ծրագիր մաքուր հիշողություն:
✎ գրել. Ծրագիր հիշողություն, դադարեցնել:
շարքը ← 87.869 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
շարքը ← 90.870 ; 575 ; 22 ; 556 ; 19