[ տեքստ ] որպես օբյեկտ

☞ x ≔ շարքը ← 1 ; 2 ; 3:
☞ a ≔ x փոխարկել տեքստի:
☞ b ≔ a որպես օբյեկտ:
✎ գրել. a տիպ, դադարեցնել:
✎ գրել. a, դադարեցնել:
✎ գրել. b տիպ, դադարեցնել:
✎ գրել. b, դադարեցնել:
տեքստ
շարքը ← 1 ; 2 ; 3
շարքը
շարքը ← 1 ; 2 ; 3