[ Առարկա ] հաղորդագրություն . [ տեքստ ] փաստարկներ. [ շարքը ]

☞ x ≔ 5:
☞ y ≔ x հաղորդագրություն . ‘×’ փաստարկներ. (շարքը ← 2):
✎ գրել. y, դադարեցնել:
10