[ Առարկա ] հավասար է. [ Առարկա ]

☞ x ≔ Առարկա նոր:
☞ y ≔ Առարկա նոր:
☞ z ≔ x:
✎ գրել. ( x հավասար է. y ), դադարեցնել:
✎ գրել. ( x հավասար է. z ), դադարեցնել:
✎ գրել. ( x = y ), դադարեցնել:
✎ գրել. ( x = z ), դադարեցնել:
✎ գրել. ( x ≠ y ), դադարեցնել:
✎ գրել. ( x ≠ z ), դադարեցնել:
սխալ
լավ
սխալ
լավ
լավ
սխալ