[ տեքստ ] պարունակում է. [ տեքստ ]

☞ x ≔ ‘abc’ պարունակում է. ‘a’:
☞ y ≔ ‘abc’ պարունակում է. ‘z’:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
լավ
սխալ