[ շարքը ] փոխարկել տեքստի

☞ x ≔ շարքը ← ‘a’ ; ‘b’ ; ‘c’:
☞ y ≔ x փոխարկել տեքստի:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
շարքը ← ‘a’ ; ‘b’ ; ‘c’