[ շարքը ] - [ Թիվ ]

☞ x ≔ շարքը ← 1 ; 2 ; 3:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
☞ x - 1:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
շարքը ← 1 ; 2 ; 3
շարքը ← 2 ; 3