[ շարքը ] փոխարինել. [ Թիվ ] երկարությունը. [ Թիվ ] ’հետևյալով. [ շարքը ]

☞ x ≔ շարքը ← 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5:
☞ z ≔ շարքը ← 9:
☞ y ≔ x փոխարինել. 2 երկարությունը. 1 ’հետևյալով. z:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
շարքը ← 1 ; 9 ; 3 ; 4 ; 5